Senaste Nytt

Ta ditt läkemedel på rätt sätt!

Allt om hjälpmedel nr 7 2005
Det förekommer att patienter inte tar sina läkemedel enligt den ordination som de har fått från läkaren. Enstaka avsteg från anvisningarna äventyrar sällan behandlingen. För många läkemedel kan dock större eller mindre avvikelser får allvarliga följder. Det är därför viktigt att veta något om åtgärder som kan underlätta att ta läkemedlen på rätt sätt.


Det är viktigt att de tas i rätt mängd, vid rätt tidpunkt och att man i övrigt följer anvisningarna. Det finns många orsaker till att man som patient inte gör detta. Glömska, missförstånd, man har efter inledande behandling inte symptom etc. Det kan också vara så att man har väldigt många olika mediciner att hålla reda på - det gäller t.ex. för många smärtpatienter.


Dos efter person.
De läkemedel du får på recept är individuellt anpassade för just dig. Läkaren väger samman flera olika faktorer för att finna bästa lösning. Läkaren måste t.ex. ta hänsyn till annan medicin som ges samtidigt. Det är viktigt att läkemedlen finns i lagom stor och verksam mängd i kroppen. Du bör ta läkemedel med så jämna mellanrum som möjligt, Det minskar även risken för biverkningar. Om du t.ex. ska ta en tablett var åttonde timme ( 24 timmar delat med 3 = 8 ) Om du tar den första klockan 7 på morgonen bör du ta de andra två klockan 15 och klockan 23. Ibland står det att tabletten ska tas till maten. Orsaken kan vara att det då irriterar magen mindre. Andra ska tas före maten - för att lättare kunna tas upp av blodet.


Tips:
Tabletter och kapslar ska alltid sväljas med vätska. Fukta först munnen och strupen med en klunk vätska. Skölj sedan ned läkemedlet med minst ett halvt dricksglas vätska.


Det är lätt att glömma ta sin medicin.
Det har nog hänt de flesta att man någon gång blir osäker på om man verkligen tagit sin medicin. För p-piller finns tydliga anvisningar om hur man ska göra när man glömt en tablett. För andra läkemedel finns inte lika klara regler. Att ta en extra tablett för säkerhets skull är inte att rekommendera!
Vid långtidsbehandling är det särskilt viktigt att ha kontroll över sin medicinering. En särskild dosask kan vara till god hjälp. Olika varianter finns att köpa på Apoteket - t.ex. Dosis.
I särskilda fall kan läkaren ordinera läkemedlen uppdelade för varje doseringstillfälle, s.k. dosdispensiering. Apoteket delar då upp läkemedlen i påsar eller brickor för en eller två veckors förbrukning. Detta system kallas för Apodos.
Dosis är en mycket lättanvänd - men effektiv - hjälpreda för den som vill ha absolut bästa effekt och kontroll av sin medicinering.


Dosis säljs av Victrix AB.
Susanne Goldberg har utvecklat Dosis - och har nu fått en ny uppfinning godkänd. De lanserar även en ny genialisk napptermometer för barn. Den är helt enkelt en kombinerad napp och febertermometer. Många småbarnsföräldrar önskar säkert att denna uppfinning funnits långt tidigare!
Dosis säljs på alla apotek i Sverige.
Den finns i två varianter. En för dygnsbehov, en för veckobehov. Den är behändig och liten (4 x 10 cm). Den har klocka med fyra olika alarmtider per dag, repetitionsalarm, och val mellan tre olika signaler. Alarmtiderna ställs bara in en gång och kan lätt ändras efter behov. Med ett knapptryck stänger du av larmet. Missad doseringstid visas i displayen. Doseringsfacken kan anpassas efter tablettmängd. De rymmer 30-40 tabletter (beroende på storlek) per dygn. Med Dosis får du total kontroll av din medicinering!


För den som är intresserad kan Svenska Smärtföreningen förmedla ytterliggare fakta om Dosis, t.ex. har pillerdosan Dosis använts i samband med kliniska studier som utförts av bl. a. Bjarne Sundberg på Novartis läkemedelsbolag.

Rolf Malm
Källa bl. a www.FASS.se