Senaste Nytt

Nu har "DOSIS" använts i en betydande klinisk test!

Famy-Bladet nr. 3 2005
Patienter runt om i Sverige har medverkat i den kliniska testen. Undersökningen skulle besvara frågan om en enkel och välfungerande elektronisk pillerdosa som påminner patienten när det är dags att ta sin medicin verkligen fungerade i praktiken.

Många av dessa patienter hade hjälp åtminstone en gång per dag. Vid detta besök lämnades en fördoserad pillerdosa som skulle hjälpa patienten att själv klara av sin medicinering under resten av dygnet. Ett annat alternativ var att fördosera pillerdosan för en hel vecka. Dels analyserades om patientens medicinintag förbättrades med hjälp av pillerdosan samt effekten av medicineringen. Tryggheten för anhöriga ökade som en följd därav genom denna enkla åtgärd.

Resultatet av den kliniska testen påvisade att mer än hälften av patienterna hade nytta av påminnelsen i pillerdosan, över 70 % fick en ökad självkänsla genom att själv klara av sin medicinering och 75 % av de anhöriga upplevde användandet av pillerdosan som mycket positivt.

Vill Du veta mer om Dosis? Besök vår hemsida: www.dosis.se
Kontaktat person: Lars Sonesson mobil: 0707- 319929
Victrix AB, Sveavägen 82, 113 59 Stockholm,
Tel: 08-673 77 77 Fax: 08-673 77 75