Senaste Nytt

Bättre följsamhet av mediciner räddar liv!

Parkinsons Förbundet Dec. 2003
Läkemedel som behandlingsform och i förebyggande syften blir allt vanligare i vårt moderna samhälle. All medicinering utgår från jämn doseringshalt i kroppen för bästa resultat. Men patienter har svårt att följa läkarnas ordinationer.

Endast en tredjedel tar sin medicin som läkarna vill. Patienten glömmer eller får inte hjälp av vårdare eller anhöriga i rätt tid. Effekten av medicinerna minskar, biverkningar kan uppstå, terapin misslyckas och många lider i onödan.

Undersökningar visar att oföljsamhet och annan olämplig användning av läkemedel är orsak till:
8 - 10 % av alla intagningar på sjukhus
25 % av alla intagningar av patienter över 65 år
10 - 15 % av de fall som intensivvårdas
Förvärrad sjukdom, sämre hälsa och livskvalitet

Två tredjedelar av alla dessa problem kan förebyggas!

Det viktigaste är att medicinerna tas på rätt sätt!
Med dosis blir det lite lättare. Det är en ”allt-i-ett” dosa med klocka/alarm löstagbara pillerdosor med flexibla doseringsfack. Den är tidsstyrd och ”larmar” vid fyra olika tillfällen per dag när det är dags att ta pillrena. Repetitionsalarm påminner när man glömmer doseringstiden. Det går att välja mellan ringsignal, en röst som säger ”Time to take your pill!” eller en blinkande lampa. Man kan ha den i klassrummet eller på sammanträdet utan att störa omgivningen. Medicinintagen kan lätt kontrolleras i displayen, den visar alla missade doseringstider per dag. Dosan är liten och lätt att ställa in samt får plats i fickan. Hjälpmedels Institutet har utvärderat och testat pillerdosan. Dosis är en medicintekniskprodukt registrerad hos läkemedelsverket.

Pillerdosan finns i två versioner
dosis 1 klocka / en pillerdosa pris: 375:-/st. varunr. 20 06 01, säljs på apoteket
dosis 7 klocka / sju pillerdosor pris: 599:-/st + porto, beställs hos Victrix AB